199 {gun}
10 {sa}
1 {d}
1 {s}
Gün
Saat
Sn
Dk
 
 
Bilimsel Program
Konu Başlıkları
Endokrinoloji
Tip 2 diyabetin farmakolojik tedavisi
Obezite tedavisi
Tiroid fonksiyon testleri ve disfonksiyonu
Yeni insülinler ve klinik kullanımları


Nefroloji
Hipertansiyon tedavisi
Böbrek yetersizliğine yaklaşım

Hematoloji-Onkoloji
Anemi ve sitopeniye yaklaşım
Kanser tarama programları

Gastroenteroloji
Karaciğer fonksiyon testleri
Pankreatit

Romatoloji

İnflamatuvar ağrı / Fibromiyalji
 
Geriatri
Yaşlılarda destek tedavileri

Kardiyoloji
Göğüs ağrısının ayırıcı tanısı

Göğüs Hastalıkları
Kronik öksürük
Solunum fonksiyon testleri

İnfeksiyon
Üriner sistem infeksiyonları

Pediyatri
Beslenme ve sağlıklı büyüme
Kronik öksürük

Nöroloji

Ms te Tanı / Tedavi
Alzehimer
30 Mayıs 2020

Gaströzofageal Reflü ve Fonksiyonel Barsak Hastalıkları Kursu
31 Mayıs - 03 Haziran 2020 Kongre Konu Başlıkları